Új körforgalom

Egyre többen alkalmazzák az TANDEM Kft. és a CSOMIÉP Kft. által közösen kifejlesztett KÖRVÁRTA 1. típusú mobil körforgalmainkat. Kizárólagos gyártó a CSOMIÉP Kft. A KÖRVÁRTA 1. közepes méretű körforgalom 13 db íves előregyártott vasbeton elemből áll, melyek „J-J Hooks” kapcsokkal vannak egymáshoz rögzítve.

A rendszer nagy előnye: egyszerűen, gyorsan építhető, burkolati jelek felfestésével, táblák kihelyezésével együtt egy nap alatt elkészíthető. Nincs szükség a csatlakozó burkolatok átépítésére, közműkiváltásokra, közvilágítás átépítésére, engedélyeztetésre stb. A forgalmi rend megváltoztatása út- üzemeltetői hatáskörben elvégezhető.

A kész körforgalom

Támfalas árokburkoló

Belterületi vízrendezés során gyakran előfordulnak olyan extrém esetek, hogy az útburkolat és a járda között nagy a szintkülönbség vagy kevés a hely a közlekedési terület és a járda között, és mind emellé az esésviszonyok miatt még a csapadékvíz csatornát is mélyen kell vezetni. Ilyenkor nyújt nagy segítséget a CSOMÉP-Mócsán vasbeton támfalas árokburkoló elem alkalmazása.

Trapézszelvényű CSOMIÉP-Mócsán vasbeton támfalas árokburkoló elem, beépítve Visontán

A fotón jól látható, a CSOMIÉP-Mócsán vasbeton támfalas árokburkoló elemek úgy vannak kialakítva, hogy azok szükség esetén fedlapozhatók. A fedlapok teherbírása A15.

Dombvidéki vízrendezés

Dombvidéki vízrendezésnél gyakran előfordul, hogy az esésviszonyok miatt az árokban folyó víz sebességét csökkenteni kell. A feladat elvégzésére kiválóan alkalmasak az energiatörő foggal vagy energiatörő küszöbbel ellátott trapézszelvényű árokburkoló elemek.

Kerepes, transzformátor alállomás víztelenítésénél került alkalmazásra a I/40/40 trapézszelvényű árokburkoló elem, energiatörő fogakkal ellátva.

TB és TBH árokburkoló elemek vízbeeresztős fedlappal

Belterületi vízrendezés során gyakran előfordulnak olyan helyzetek, hogy az esésviszonyok és a vízhozam nem teszi lehetővé padkafolyókák alkalmazását, de az ingatlanokhoz is biztosítani kell a behajtást. Ilyen esetekben nyújt nagy segítséget a fedlapozható TB és TBH elemek alkalmazása, vízbeeresztő fedlapokkal ellátva.

Budapest XVII. kerület TBH 30 elemek vízbeeresztős fedlappal kapubejáróban

Budapest XVII. kerület TB 30 elemek vízbeeresztős, közúti „A” terhelésű fedlapokkal, közúti csomópontban

CSOMIÉP-Mócsán vasbeton támfalas elem

Jól halad a Tram-Trein beruházás Hódmezővásárhely és Szeged között. Társaságunk a kivitelezéshez több típusú vízelvezetésnél használatos vasbeton elemet szállított. Elsősorban vasbeton vasúti keretelemeket, kisebb mennyiségben CSOMIÉP-Mócsán vasbeton támfalas elemeket.

CSOMIÉP-Mócsán vasbeton támfalas elemek beépítés közben

 

Az érintett szakaszon a vasútépítési munkák előreláthatóan még ebben az évben befejeződnek, és a vonalszakasz átadásra kerül a vasúti forgalomnak.

Új családtaggal bővült a TB mederburkoló elemcsalád

A harminc éve gyártott TB jelű árok- és mederburkoló elemcsaládunk tagjai kiválóan alkalmasak patakmedrek burkolására bel- és külterületen egyaránt.

Az új TB 350 az elemcsalád legfiatalabb tagja, de egyben a jelenleg gyártott legnagyobb méretű is. Elsősorban öntözőcsatornák burkolására került kifejlesztésre. Az elem árokfenék lemezének szélessége 350 cm.

TB 350

A TB 350 mederburkoló elemek a közeljövőben kerülnek beépítésre a Szeged-Szillér-Baktó öntözőcsatorna felújítása során

A sokoldalú TB mederburkoló elem

A harminc éve gyártott TB jelű árok- és mederburkoló elemcsaládunk tagjai kiválóan alkalmasak patakmedrek burkolására bel- és külterületen egyaránt. A TB elemek biztosítják az árokfenék stabilitását, míg a nagyobb vízszállító keresztmetszet a rézsű burkolásával biztosítható.

A TBH 60/100/80 árokburkoló elem felhasználásával Domoszlón épült mederburkolás.

A mederszelvényt pluszban a rézsű burkolásával, terméskővel biztosították.

A beéptés kölönlegessége a TB elemek oldallemezében elhelyezett lyukak, melyek a hátoldalon terfil burkolással lettek ellátva, ezzel biztosítva a rétegvizek mederbe jutását, amely biztosította rézsű kimosódás elleni védelmét.

OMEGA résfolyóka rendszerek

Társaságunk nagy sikerrel gyártja és forgalmaz Omega résfolyóka rendszereket. A rendszerek vonal- menti vízelvezetést tesznek lehetetővé, ami tökéletes és gyors víztelenítést biztosít hírtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék esetén is.

Omega résfolyóka Szegeden, a Kelemen László utcában

A szegélyköves Omega résfolyókák alkalmazása különösen előnyös buszmegálló öblök esetén. A tökéletes vízelvezetés mellett a speciálisan kialakított szegély védi az autóbuszok gumiabroncsait a sérülésektől.

Szegélyköves Omega résfolyóka Hódmezővásárhelyen, a Hódtó utcai buszmegállóban

Gyalogos kerékpáros hidak

A nyolcvanas években a meliorációs termékek fejlesztése során lettek kifejlesztve az úgynevezett nyompálya elemek. A nyompálya elemek rendeltetése a LINEÁR öntöző- rendszerek átvezetése az öntöző vízcsatornákon a szomszédos öntözendő táblákba. Az elemek 6-8-10-12 m szabadnyílással készülnek. A nyompálya elemek kiválóan alkalmasak gyalog- és kerékpárutak kisebb vízfolyásokon történő átvezetésére.


Kerékpárút átvezetése belvízcsatornán Hódmezővásárhely 45-ös út számú út mellett

Gyalogos kishíd Móron